ID: 22223

Thành Viên

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ/Serial Mệnh giá Kết quả
16/11 10:44 VIETTEL 418926899255116/10007643138642 20,000đ

Thành Công

16/11 08:44 VIETTEL 120354050796326/20000127733807 20,000đ

Thất Bại

10/11 11:45 VIETTEL 512796610195066/10007998343412 50,000đ

Thất Bại

08/11 17:55 VIETTEL 612247377438095/10007967434726 50,000đ

Thất Bại

06/11 20:22 VIETTEL 811848933528170/10008249301695 100,000đ

Thành Công

05/11 16:17 VIETTEL 335811846685964/10007908333469 100,000đ

Thất Bại

02/11 10:43 VIETTEL 511474852556846/10007600705066 20,000đ

Thất Bại

28/10 11:47 VINAPHONE 70666882513232/51500429745688 20,000đ

Thành Công