ID: 22223

Thành Viên

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ/Serial Mệnh giá Kết quả
24/10 14:25 VINAPHONE 15499124551708/51500431392509 20,000đ

Thành Công

22/10 13:16 VIETTEL 216155784227166/10007899411112 20,000đ

Thành Công

21/10 08:36 MOBIFONE 413371653787/090341002456625 20,000đ

Thành Công

20/10 21:24 VIETTEL 518412841595768/10007919033069 20,000đ

Thành Công

20/10 07:37 VIETTEL 719111826618274/10004239030615 10,000đ

Thành Công

20/10 07:31 VIETTEL 418635337587556/10007606727554 20,000đ

Thành Công

13/10 12:54 MOBIFONE 591393447839/092681001881394 50,000đ

Thất Bại

11/10 10:42 MOBIFONE 148656154527/092731000303535 20,000đ

Thành Công