ID: 22223

Thành Viên

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ/Serial Mệnh giá Kết quả
10/10 12:22 VIETTEL 213377942379277/10007900621079 20,000đ

Thành Công

10/10 12:20 VIETTEL 017221125381463/10007977310230 50,000đ

Thất Bại