ID: 22223

Thành Viên

Nạp thẻ

ID của bạn: 336821

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Kết quả
22/10 13:16 VIETTEL 216155784227166 10007899411112 20,000đ

Thành Công

21/10 08:36 MOBIFONE 413371653787 090341002456625 20,000đ

Thành Công

20/10 21:24 VIETTEL 518412841595768 10007919033069 20,000đ

Thành Công

20/10 07:37 VIETTEL 719111826618274 10004239030615 10,000đ

Thành Công

20/10 07:31 VIETTEL 418635337587556 10007606727554 20,000đ

Thành Công

13/10 12:54 MOBIFONE 591393447839 092681001881394 50,000đ

Thất Bại

11/10 10:42 MOBIFONE 148656154527 092731000303535 20,000đ

Thành Công

10/10 20:21 VIETTEL 0923283409439 92841411491 20,000đ

Thất Bại