ID: 22223

Thành Viên

Nạp thẻ

ID của bạn: 336821

*Chú ý: Nạp thẻ sai mệnh giá mất 100% giá trị thẻ

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Kết quả
01/02 11:43 VIETTEL 510275345247576 10008131516417 20,000đ

Thành Công

27/01 17:30 VIETTEL 213888120098290 10008255823022 100,000đ

Thành Công

16/01 23:08 VINAPHONE 73655545459996 53510311785261 50,000đ

Thành Công

20/12 19:10 VIETTEL 211861541021683 10007631841345 20,000đ

Thành Công

03/12 12:50 VINAPHONE 51166632279002 51500388290958 20,000đ

Thành Công

26/11 15:21 VIETTEL 516492670495698 10008016245250 50,000đ

Chờ Duyệt

20/11 18:25 VINAPHONE 80859539968095 51500432064450 20,000đ

Thành Công

16/11 16:54 VIETTEL 417572881065728 10007921700162 50,000đ

Thất Bại