VÒNG QUAY MÙA HÈ SÔI ĐỘNG

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
huuhoi1*** Nhận được 10 Kim Cương 00:34 24/10
wagngao*** Nhận được 1500 Kim Cương 00:02 24/10
phio012*** Nhận được Kim Cương 23:56 23/10
lamchua*** Nhận được 110 Kim Cương 23:36 23/10
bssbsbb*** Nhận được 110 Kim Cương 23:26 23/10
cxtdtnt*** Nhận được 10 Kim Cương 23:17 23/10
linhka*** Nhận được 2500 Kim Cương 23:16 23/10
kaihari*** Nhận được 310 Kim Cương 23:14 23/10
xexasri*** Nhận được 310 Kim Cương 22:50 23/10
longvu3*** Nhận được 310 Kim Cương 22:50 23/10
kaicobr*** Nhận được 13999 Kim Cương 22:46 23/10
phanthi*** Nhận được 210 Kim Cương 22:19 23/10
conmema*** Nhận được 310 Kim Cương 22:14 23/10
angel_b*** Nhận được 2500 Kim Cương 22:03 23/10
1000000*** Nhận được 2500 Kim Cương 22:01 23/10
ga-ran-*** Nhận được 2500 Kim Cương 22:01 23/10
dung200*** Nhận được 310 Kim Cương 22:01 23/10
phongff*** Nhận được 10 Kim Cương 22:00 23/10
cuc-thi*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:47 23/10
tangqua*** Nhận được Kim Cương 21:35 23/10
tan-huy*** Nhận được 10 Kim Cương 21:34 23/10
deccaqu*** Nhận được 310 Kim Cương 21:34 23/10
ngoc125*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:34 23/10
hang-do*** Nhận được 2500 Kim Cương 21:34 23/10
tranhai*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:34 23/10
anroos*** Nhận được 110 Kim Cương 21:34 23/10
lamthac*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:34 23/10
1000664*** Nhận được 10 Kim Cương 21:34 23/10
phamtan*** Nhận được 110 Kim Cương 21:34 23/10
0938323*** Nhận được 310 Kim Cương 21:33 23/10
50kacc3*** Nhận được 1500 Kim Cương 21:16 23/10
0395328*** Nhận được Kim Cương 21:11 23/10
ko-ten*** Nhận được 210 Kim Cương 21:00 23/10
trangcu*** Nhận được 13999 Kim Cương 21:00 23/10
hung*** Nhận được 13999 Kim Cương 20:59 23/10
vu12345*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:53 23/10
trungph*** Nhận được 13999 Kim Cương 20:51 23/10
chogami*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:50 23/10
khang-t*** Nhận được Kim Cương 20:49 23/10
baobinh*** Nhận được 310 Kim Cương 20:47 23/10
khangch*** Nhận được Kim Cương 20:44 23/10
vanhac*** Nhận được 10 Kim Cương 20:43 23/10
3033661*** Nhận được 110 Kim Cương 20:43 23/10
huydepz*** Nhận được 13999 Kim Cương 20:40 23/10
quocanh*** Nhận được Kim Cương 20:39 23/10
sksjsbs*** Nhận được 2500 Kim Cương 20:39 23/10
kanaeko*** Nhận được Kim Cương 20:38 23/10
datmom*** Nhận được 13999 Kim Cương 20:37 23/10
congac*** Nhận được 1500 Kim Cương 20:36 23/10
anh-xin*** Nhận được 10 Kim Cương 20:36 23/10