VÒNG QUAY AK RỒNG XANH 10K

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
honghun*** Nhận được 5000 Kim Cương 01:50 04/10
huongda*** Nhận được 10000 Kim Cương 23:42 03/10
1113455*** Nhận được 10000 Kim Cương 21:41 03/10
098768*** Nhận được 5000 Kim Cương 17:20 03/10
tao-la-*** Nhận được 10000 Kim Cương 17:20 03/10
quan-mi*** Nhận được Kim Cương 05:17 03/10
minhtvt*** Nhận được Kim Cương 20:46 02/10
phamngo*** Nhận được 10000 Kim Cương 20:44 02/10
duongda*** Nhận được Kim Cương 19:28 02/10
khanhli*** Nhận được 10000 Kim Cương 17:58 02/10
le-thi-*** Nhận được 10000 Kim Cương 16:28 02/10
bui-huu*** Nhận được 5000 Kim Cương 15:58 02/10
nguyen-*** Nhận được 10000 Kim Cương 09:05 02/10
thien20*** Nhận được 10000 Kim Cương 05:18 02/10
tranmin*** Nhận được Kim Cương 05:15 02/10
dat1234*** Nhận được 10000 Kim Cương 05:12 02/10
0358621*** Nhận được 5000 Kim Cương 04:05 02/10
huynhme*** Nhận được 10000 Kim Cương 23:12 01/10
longnha*** Nhận được 5000 Kim Cương 22:51 01/10
my-fftt*** Nhận được 10000 Kim Cương 22:50 01/10
ho-van-*** Nhận được 10000 Kim Cương 22:18 01/10
khanh-d*** Nhận được 10000 Kim Cương 22:08 01/10
jaoajq8*** Nhận được Kim Cương 22:07 01/10
jack8k9*** Nhận được 10000 Kim Cương 21:32 01/10
duyhai1*** Nhận được 10000 Kim Cương 21:11 01/10
vo-thn*** Nhận được 10000 Kim Cương 21:09 01/10
0204200*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:22 01/10
yen1234*** Nhận được 5000 Kim Cương 22:27 30/09
phattan*** Nhận được 10000 Kim Cương 21:42 30/09
phongph*** Nhận được 10000 Kim Cương 21:23 30/09
0393904*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:07 30/09
kim-soa*** Nhận được 10000 Kim Cương 11:21 30/09
0326211*** Nhận được 10000 Kim Cương 09:51 30/09
hhahgsh*** Nhận được 10000 Kim Cương 19:39 29/09
truong-*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:19 29/09
quoc-mo*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:17 29/09
le-thi-*** Nhận được 10000 Kim Cương 12:17 29/09
tuannek*** Nhận được 10000 Kim Cương 07:29 29/09
vinh81h*** Nhận được 10000 Kim Cương 06:22 29/09
anh-quo*** Nhận được 5000 Kim Cương 21:41 28/09
0389082*** Nhận được 10000 Kim Cương 21:41 28/09
kingvu*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:10 28/09
uerfewq*** Nhận được 10000 Kim Cương 12:24 28/09
tuan132*** Nhận được 10000 Kim Cương 02:22 28/09
ho-gia-*** Nhận được Kim Cương 19:29 27/09
funnyte*** Nhận được 5000 Kim Cương 17:59 27/09
lvff124*** Nhận được 10000 Kim Cương 17:49 27/09
khang41*** Nhận được 10000 Kim Cương 17:44 27/09
haiduct*** Nhận được 10000 Kim Cương 17:44 27/09
luuhoan*** Nhận được 10000 Kim Cương 16:27 27/09