VÒNG QUAY AK RỒNG XANH 10K

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
maihuye*** Nhận được 10000 Kim Cương 04:15 27/01
ssaanng*** Nhận được 10000 Kim Cương 03:14 27/01
sima-sa*** Nhận được 10000 Kim Cương 00:35 27/01
hot-gam*** Nhận được 5000 Kim Cương 22:23 26/01
daisy-t*** Nhận được 10000 Kim Cương 20:38 26/01
thieuoi*** Nhận được 10000 Kim Cương 20:37 26/01
cuongff*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:55 26/01
ngantha*** Nhận được 10000 Kim Cương 19:55 26/01
gdue111*** Nhận được Kim Cương 19:54 26/01
kien200*** Nhận được 10000 Kim Cương 19:24 26/01
kien200*** Nhận được 10000 Kim Cương 19:24 26/01
hoangba*** Nhận được 10000 Kim Cương 19:24 26/01
duydepz*** Nhận được 5000 Kim Cương 18:44 26/01
fan-cua*** Nhận được 10000 Kim Cương 18:09 26/01
kauusus*** Nhận được 10000 Kim Cương 16:47 26/01
194838*** Nhận được 10000 Kim Cương 16:44 26/01
hihihii*** Nhận được 10000 Kim Cương 16:35 26/01
phamhue*** Nhận được Kim Cương 16:34 26/01
divelvl*** Nhận được 10000 Kim Cương 16:32 26/01
phamquo*** Nhận được 5000 Kim Cương 16:30 26/01
mai-huu*** Nhận được 5000 Kim Cương 15:57 26/01
0333435*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:55 26/01
phkptd*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:55 26/01
namnguy*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:55 26/01
chauthe*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:55 26/01
phi-dan*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:55 26/01
hua-son*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:55 26/01
tran-tu*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:54 26/01
4261157*** Nhận được 10000 Kim Cương 15:51 26/01
hiennop*** Nhận được Kim Cương 15:02 26/01
jhhhbgh*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:35 26/01
minhffg*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:35 26/01
tumamno*** Nhận được Kim Cương 14:16 26/01
dungbeo*** Nhận được 10000 Kim Cương 14:10 26/01
b123456*** Nhận được 10000 Kim Cương 13:52 26/01
loc-nam*** Nhận được 10000 Kim Cương 13:51 26/01
dat2009*** Nhận được 10000 Kim Cương 13:27 26/01
quockan*** Nhận được 5000 Kim Cương 12:39 26/01
minh-ok*** Nhận được Kim Cương 12:07 26/01
binffde*** Nhận được 10000 Kim Cương 12:07 26/01
venom1*** Nhận được 10000 Kim Cương 12:07 26/01
khangks*** Nhận được 10000 Kim Cương 11:12 26/01
dang-ga*** Nhận được 10000 Kim Cương 11:10 26/01
0359582*** Nhận được 10000 Kim Cương 10:14 26/01
kdkdeje*** Nhận được 10000 Kim Cương 10:12 26/01
anhtua*** Nhận được 10000 Kim Cương 10:11 26/01
ducphat*** Nhận được 10000 Kim Cương 09:15 26/01
danh-ng*** Nhận được Kim Cương 09:15 26/01
3096176*** Nhận được 5000 Kim Cương 09:10 26/01
binbin0*** Nhận được 10000 Kim Cương 09:02 26/01