VÒNG QUAY LỖI 20k TRÚNG 25.000 KIM CƯƠNG

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
fan-anh*** Nhận được 25000 Kim Cương 01:02 04/10
benh-ff*** Nhận được Kim Cương 21:32 03/10
ta12374*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:39 03/10
trieu-s*** Nhận được 16999 Kim Cương 05:51 03/10
tuan-ph*** Nhận được Kim Cương 05:17 03/10
0901408*** Nhận được 16999 Kim Cương 05:14 03/10
xuan034*** Nhận được 16999 Kim Cương 04:21 03/10
0355331*** Nhận được Kim Cương 21:36 02/10
dmmvll*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:23 02/10
cuchuoi*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:09 02/10
manh-ch*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:18 02/10
maiyumi*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:43 02/10
vuavipm*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:15 02/10
lythihi*** Nhận được 25000 Kim Cương 05:17 02/10
hhhjjjj*** Nhận được 16999 Kim Cương 05:13 02/10
vochaug*** Nhận được 16999 Kim Cương 22:16 01/10
ccccccc*** Nhận được 16999 Kim Cương 22:15 01/10
anhlanh*** Nhận được 25000 Kim Cương 22:06 01/10
dung-dz*** Nhận được 16999 Kim Cương 22:04 01/10
khanhho*** Nhận được 16999 Kim Cương 22:04 01/10
hung2k8*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:12 01/10
tridept*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:11 01/10
0344417*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:09 01/10
vudanha*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:54 01/10
truong-*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:08 01/10
khwngng*** Nhận được Kim Cương 16:02 01/10
dangday*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:02 01/10
thu2001*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:01 01/10
akijqk1*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:00 01/10
huy2134*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:00 01/10
yeeumon*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:00 01/10
tranquo*** Nhận được 25000 Kim Cương 16:00 01/10
eduff*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:22 01/10
wunh12*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:23 01/10
trongph*** Nhận được 16999 Kim Cương 11:24 01/10
qasfhur*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:12 01/10
1234665*** Nhận được 16999 Kim Cương 07:16 01/10
cuc-thi*** Nhận được 25000 Kim Cương 07:16 01/10
hung-99*** Nhận được Kim Cương 03:36 01/10
nguyent*** Nhận được 16999 Kim Cương 01:13 01/10
minh-pr*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:23 30/09
hoanghi*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:44 30/09
hxfhyfh*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:10 30/09
danh-ff*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:14 30/09
anhtypr*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:08 30/09
ntmkieu*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:07 30/09
fuyref*** Nhận được Kim Cương 10:04 30/09
baopham*** Nhận được 16999 Kim Cương 10:00 30/09
dj4953*** Nhận được 16999 Kim Cương 05:47 30/09
khanh16*** Nhận được 16999 Kim Cương 03:47 30/09