VÒNG QUAY LỖI 20k TRÚNG 25.000 KIM CƯƠNG

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
hileycu*** Nhận được 16999 Kim Cương 03:31 27/01
lehoang*** Nhận được 16999 Kim Cương 03:01 27/01
garenas*** Nhận được 16999 Kim Cương 22:57 26/01
gau-luo*** Nhận được 16999 Kim Cương 22:56 26/01
quan-so*** Nhận được 25000 Kim Cương 22:55 26/01
waybode*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:53 26/01
krikiyu*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:21 26/01
nhi0447*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:20 26/01
htv1234*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:00 26/01
hanngu*** Nhận được 16999 Kim Cương 21:00 26/01
minhsy3*** Nhận được Kim Cương 20:57 26/01
anhtu12*** Nhận được 16999 Kim Cương 20:56 26/01
thu_66*** Nhận được 16999 Kim Cương 20:53 26/01
nguyent*** Nhận được 16999 Kim Cương 20:39 26/01
tram098*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:37 26/01
longhah*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:36 26/01
lohoahh*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:36 26/01
1234432*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:27 26/01
tuankie*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:27 26/01
thong12*** Nhận được 25000 Kim Cương 19:52 26/01
tram-ph*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:51 26/01
tubyaj2*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:51 26/01
4122073*** Nhận được 16999 Kim Cương 19:48 26/01
0354563*** Nhận được 25000 Kim Cương 19:38 26/01
vantien*** Nhận được 16999 Kim Cương 18:59 26/01
dang-ta*** Nhận được 16999 Kim Cương 17:28 26/01
truong-*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:04 26/01
lenendm*** Nhận được 16999 Kim Cương 16:03 26/01
phatuye*** Nhận được 16999 Kim Cương 15:54 26/01
anhkhoa*** Nhận được 16999 Kim Cương 15:53 26/01
tukimng*** Nhận được Kim Cương 15:13 26/01
bao-kha*** Nhận được Kim Cương 15:13 26/01
nguyen-*** Nhận được 16999 Kim Cương 15:13 26/01
dientin*** Nhận được 16999 Kim Cương 15:12 26/01
0347175*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:49 26/01
momonio*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:47 26/01
ddsang1*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:47 26/01
vit-det*** Nhận được 25000 Kim Cương 14:44 26/01
dung-2k*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:25 26/01
duc2k9*** Nhận được 16999 Kim Cương 14:11 26/01
quybu12*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:36 26/01
tunadx*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:10 26/01
tinhnho*** Nhận được 25000 Kim Cương 13:10 26/01
le-anh-*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:10 26/01
ng-tan-*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:09 26/01
nhung89*** Nhận được 25000 Kim Cương 13:09 26/01
ghethe*** Nhận được 16999 Kim Cương 13:07 26/01
2887060*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:41 26/01
khoakho*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:40 26/01
minhhai*** Nhận được 16999 Kim Cương 12:39 26/01