VÒNG QUAY LỖI 20k TRÚNG 25.000 KIM CƯƠNG

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
boiboi*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:30 24/10
congas1*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:30 24/10
tvtfree*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:28 24/10
hieu09*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:27 24/10
0832349*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:25 24/10
vienly*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:25 24/10
bussgam*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:25 24/10
garenaf*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:24 24/10
emhoctr*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:17 24/10
0392196*** Nhận được Kim Cương 00:09 24/10
hoang-l*** Nhận được 16999 Kim Cương 00:01 24/10
binhff*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:56 23/10
them999*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:56 23/10
igigigg*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:52 23/10
igigigg*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:52 23/10
tuyende*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:52 23/10
dj41221*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:44 23/10
duongam*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:44 23/10
eguhfgh*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:42 23/10
hieu-tm*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:41 23/10
tran-mi*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:39 23/10
dat-nhe*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:38 23/10
tuanyu7*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:37 23/10
baobe12*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:34 23/10
igigigg*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:28 23/10
dang-ph*** Nhận được Kim Cương 23:28 23/10
ngogiah*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:28 23/10
le-bao-*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:28 23/10
anlavan*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:26 23/10
4188519*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:25 23/10
aybepho*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:25 23/10
nthieu*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:24 23/10
hong-gi*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:24 23/10
quynh-t*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:24 23/10
bao-kha*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:24 23/10
egkeeke*** Nhận được Kim Cương 23:24 23/10
phungem*** Nhận được Kim Cương 23:24 23/10
0395915*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:24 23/10
anhquan*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:24 23/10
krinz33*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:24 23/10
phong-n*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:24 23/10
master*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:24 23/10
ken6666*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:23 23/10
hung200*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:21 23/10
iukayy*** Nhận được 25000 Kim Cương 23:21 23/10
thinhdz*** Nhận được Kim Cương 23:21 23/10
0815857*** Nhận được Kim Cương 23:21 23/10
dangchi*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:21 23/10
ducnguy*** Nhận được 16999 Kim Cương 23:21 23/10
3079350*** Nhận được Kim Cương 23:20 23/10