VÒNG QUAY TẾT 20K - 100% TRÚNG 25.000 KIM CƯƠNG

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
ko-choi*** Nhận được 25000 Kim Cương 00:07 04/10
mio-tho*** Nhận được 0 Kim Cương 21:32 03/10
tingao2*** Nhận được 0 Kim Cương 15:25 03/10
hunggaf*** Nhận được 0 Kim Cương 17:20 02/10
trong09*** Nhận được 0 Kim Cương 17:18 02/10
0972221*** Nhận được Kim Cương 17:18 02/10
dokng-1*** Nhận được 0 Kim Cương 17:17 02/10
123anph*** Nhận được 0 Kim Cương 17:07 02/10
huyle12*** Nhận được 0 Kim Cương 13:15 02/10
kim-ma*** Nhận được Kim Cương 13:14 02/10
viettel*** Nhận được 0 Kim Cương 05:10 02/10
bin0502*** Nhận được 0 Kim Cương 05:10 02/10
dinh-ch*** Nhận được Kim Cương 05:09 02/10
siuyie2*** Nhận được 0 Kim Cương 22:32 01/10
lephuon*** Nhận được Kim Cương 22:24 01/10
firefre*** Nhận được 0 Kim Cương 22:23 01/10
lethanh*** Nhận được 0 Kim Cương 22:14 01/10
6epd_ch*** Nhận được 0 Kim Cương 22:10 01/10
dinh-nh*** Nhận được 0 Kim Cương 16:20 01/10
thang-2*** Nhận được 0 Kim Cương 21:23 30/09
an2340*** Nhận được 0 Kim Cương 23:56 29/09
3nebbmk*** Nhận được 0 Kim Cương 07:22 29/09
myne201*** Nhận được 0 Kim Cương 21:36 28/09
tttttrr*** Nhận được 25000 Kim Cương 16:47 28/09
pham-vu*** Nhận được 0 Kim Cương 08:13 28/09
bovip11*** Nhận được 25000 Kim Cương 18:00 27/09
etgdhbv*** Nhận được 0 Kim Cương 12:11 27/09
buigiah*** Nhận được 25000 Kim Cương 12:11 27/09
3143173*** Nhận được Kim Cương 12:11 27/09
quan-ta*** Nhận được 0 Kim Cương 08:42 27/09
huymc-2*** Nhận được 0 Kim Cương 04:11 27/09
phudoxx*** Nhận được 0 Kim Cương 02:41 27/09
5014966*** Nhận được 0 Kim Cương 18:52 25/09
ko-co-a*** Nhận được Kim Cương 18:06 25/09
kkkkkkk*** Nhận được 0 Kim Cương 18:02 25/09
lactroi*** Nhận được 25000 Kim Cương 21:33 24/09
mduy_81*** Nhận được 0 Kim Cương 21:00 24/09
kiet011*** Nhận được 0 Kim Cương 12:02 24/09
0945603*** Nhận được 0 Kim Cương 05:31 24/09
cong-ng*** Nhận được Kim Cương 21:56 22/09
khang-v*** Nhận được 25000 Kim Cương 20:34 22/09
clone_h*** Nhận được 0 Kim Cương 19:46 22/09
vuong-l*** Nhận được 0 Kim Cương 19:04 22/09
978132*** Nhận được Kim Cương 18:46 22/09
ken413*** Nhận được 0 Kim Cương 18:45 22/09
haikkkk*** Nhận được Kim Cương 18:44 22/09
lethnhn*** Nhận được 25000 Kim Cương 16:54 22/09
nguyenb*** Nhận được Kim Cương 13:01 22/09
locdept*** Nhận được 0 Kim Cương 07:52 22/09
sjshsvd*** Nhận được 0 Kim Cương 07:08 22/09