ID: 22223

Thành Viên

LỊCH SỬ VÒNG QUAY

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#820242 Vòng Quay FreeFire -20,000đ Nhận được 25000 Kim Cương 16/04 14:26
#499533 Vòng Quay FreeFire -19,000đ Nhận được 310 Kim Cương 04/10 12:50
#458119 Vòng Quay FreeFire -8,000đ Nhận được 25000 Kim Cương 28/09 16:40
#312090 Vòng Quay FreeFire -50,000đ Nhận được Kim Cương 14/09 20:34
#242902 Vòng Quay FreeFire -10,000đ Nhận được 10000 Kim Cương 08/09 13:44
#87700 Vòng Quay FreeFire -15,000đ Nhận được 9999 Kim Cương 24/08 17:29