ID: 22223

Thành Viên

Lịch sử giao dịch

Thời gian ID Tài khoản Giao dịch Số tiền Nội dung
22/10 13:16 #611058 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
21/10 08:36 #601377 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ MOBIFONE Thành Công!
20/10 21:25 #600007 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
20/10 07:37 #593934 Nạp Thẻ +10,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
20/10 07:31 #593908 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!
13/10 12:55 #551828 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ MOBIFONE Thành Công!
11/10 10:43 #539213 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ MOBIFONE Thành Công!
11/10 10:16 #538948 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công!